Az elektronikus úton, a gazdasági szereplők számára korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő csak abban az esetben tud többek között például a Kbt. 56. §-ban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni, amennyiben az érdeklődő gazdasági szereplő a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolását kitöltve és cégszerűen aláírva megküldi az adott közbeszerzési dokumentumban található, erre a célra megadott elérhetőségek valamelyikére. Tisztelt érdeklődő gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a közbeszerzési dokumentumok eléréséről (letöltéséről és átvételéről) a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolásának megküldésével (lehetőség szerint mielőbb) tájékoztassa Ajánlatkérőt. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok átvételi igazolásának meg nem küldéséből és ezáltal például a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételének elmulasztásából fakadó, esetlegesen az ajánlatokban vagy részvételi jelentkezésekben előforduló hiányosságokért. A közbeszerzési dokumentumok elérésének és átvételének Ajánlatkérő felé való igazolásával kapcsolatos előírásokat részletesen az egyes közbeszerzési eljárásokhoz tartozó közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.